Bookmark tổng hợp link kháng cáo, kiến nghị, report, support

Bookmark tổng hợp link kháng cáo, kiến nghị, report, support

Part 1:

– Chat with suport :

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

– Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

– Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

– Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

– Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

– Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

– Đề nghị nâng ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

– Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

– Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

– Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

– Kháng Tk bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Kháng bị đá thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

– Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

– Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

– Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

– Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

-Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

– Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

– Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

– Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

-Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

– Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/


Part 2:

– Give feedback or report that something is broken: Photos

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

– Báo cáo vấn đề đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Request Review of an Ad

https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

– Báo cáo nhóm hoặc sự kiện không khả dụng

https://www.facebook.com/help/contact/157461604368161

– Báo cáo sự cố về nhà quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram

https://www.facebook.com/help/contact/515911031928035

– Report a Security Vulnerability

https://www.facebook.com/whitehat/report/

– Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

– Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

– Truy cập bị hạn chế (IP kém)

https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252

– Gửi phản hồi về công nghệ hỗ trợ và khả năng truy cập Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

– Yêu cầu quyền truy cập vào Cổng đối tác di động

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

– Email Address Already Taken

https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459

– Report an Issue with Facebook on Mobile

https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

– Mẫu liên hệ để kháng nghị nhãn hiệu hàng hóa

https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

– Phương thức thanh toán bị treo

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

– Report a “Please Send Money” Scam

https://www.facebook.com/help/contact/277716988959507?id=277716988959507

– My Personal Account Was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

No Comments

Leave a Reply