Sửa lỗi “Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons” khi upload file

Sửa lỗi “Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons” khi upload file

Thực ra đây không phải là lỗi, đó là một chức năng mà WordPress sinh ra nhằm giới hạn các file mà WordPress cho rằng có thể ảnh hưởng tới bảo mật. Tuy nhiên không hiểu sao số lượng file bị chặn upload lại bao hàm cả những định dạng đôi khi khá phổ biến, ví dụ csv, ttf, otf…

Có khá nhiều cách để xử lý vấn đề này như cài plugin này nọ, add thêm chức năng này nọ…v…v Mình chọn cách mình cho là đơn giản nhất, tránh rác kho plugin là sửa file wp-config.

Bước 1: vào hosting, nhân bản file wp-config.php ra một bản nữa đặt tên là wp-config-backup.php để dự phòng khi cần quay lại.

Bước 2: mở file wp-config.php ra, tìm đến dòng “/* That’s all, stop editing. Happy blogging. */”

Bước 3: copy paste dòng code dưới đây đặt lên trên

define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);

Save lại là xong. Upload các file bị giới hạn thoải mái rồi.

Nhỡ may cách trên không có tác dụng với bạn, tham khảo thêm các cách khác tại đây nhé: How to Fix the “Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons” Error in WordPress

Have fun 🙂

No Comments

Leave a Reply