Tải video từ nhóm kín Facebook | Download video from a private Facebook group

Tải video từ nhóm kín Facebook | Download video from a private Facebook group

[update ngày 01/09/2020]

Cách 1: Thủ công

Bước 1: chuột phải vào video để lấy link video, mở sang tab mới. Link lúc này sẽ có dạng: https://www.facebook.com/phamnhatthangcom/videos/2770840016364260/

Bước 2: không phải thêm m vào trước thành m.facebook.com mà chính xác là thêm mbasic vào trước thành mbasic.facebook.com. Khi ấy ta có sẽ có link dạng https://mbasic.facebook.com/phamnhatthangcom/videos/2770840016364260/, mở link này ở tab mới.

Bước 3: Load link mới xong, click vào video nó sẽ mở video tiếp ở một tab mới. Chỉ cần chuột phải vào màn hình và chọn Save Video As… lưu lại là xong, ta sẽ có video bản mp4.

Cách 2: Tự động

Bước 1: Truy cập https://thang.info/facebook-private-video-downloader, copy link video và thả vào box xong nhấn Next.

Bước 2: Copy link trong box rồi mở ra ở tab mới, một cửa sổ toàn code là code hiện ra, không cần quan tâm chỉ cần ctrl A để copy toàn bộ nội dung có trong đó.

Bước 3: Paste toàn bộ code vào box ở bước 3, sau đó chỉ việc download là xong.

No Comments

Leave a Reply