Tải video từ nhóm kín Facebook | Download video from a private Facebook group

Tải video từ nhóm kín Facebook | Download video from a private Facebook group

[update ngày 01/09/2020]

Cách 1: Thủ công

Bước 1: chuột phải vào video để lấy link video, mở sang tab mới. Link lúc này sẽ có dạng: https://www.facebook.com/phamnhatthangcom/videos/2770840016364260/

Bước 2: không phải thêm m vào trước thành m.facebook.com mà chính xác là thêm mbasic vào trước thành mbasic.facebook.com. Khi ấy ta có sẽ có link dạng https://mbasic.facebook.com/phamnhatthangcom/videos/2770840016364260/, mở link này ở tab mới.

Bước 3: Load link mới xong, click vào video nó sẽ mở video tiếp ở một tab mới. Chỉ cần chuột phải vào màn hình và chọn Save Video As… lưu lại là xong, ta sẽ có video bản mp4.

Cách 2: Tự động

Bước 1: Truy cập https://thang.info/facebook-private-video-downloader, copy link video và thả vào box xong nhấn Next.

Bước 2: Copy link trong box rồi mở ra ở tab mới, một cửa sổ toàn code là code hiện ra, không cần quan tâm chỉ cần ctrl A để copy toàn bộ nội dung có trong đó.

Bước 3: Paste toàn bộ code vào box ở bước 3, sau đó chỉ việc download là xong.

One Comment

Facebook Video Downloader
January 27, 2021 3:17 pm

Sfull.net Download Facebook video to your phone, PC, or tablet with highest quality. Use our Facebook video downloader with your browser. No need to install any software. Support both Android, and iOS.

Leave a Reply